Fotografie

nejedná se o pouhé cvaknutí fotoaparátem, ale zdlouhavou přípravu, vzájemnou  komunikaci, vyplnění Vašich přání a jejich realizaci v souladu se vším- vhodnými  zákoutími, která se snažím vybírát za dosažením uměleckých fotografií, grafické upravování fotografií, retuše kruhů pod očimi, vrásek, je-li třeba a chcete býti hubenější na fotkách, také je možnost. Existuje nespočet technik a úprav zpracování fotografií.

Chcete-li ponechat fotografii její přirozenost, vnést do ní fantazii...

Párové focení: snažím se zachytit jejich love story. Ocitnete se sami  ve vašich hereckých rolí, ve Vašem vlastním příběhu, v jeho prvopočátku až na samém vyvrcholení.

Řekněte mi něco o sobě, Vašich koníčkách, co máte rádi.

Mluvte o Vašich přáních a představách.

 

Velmi ráda fotím u vodopádů a starých stromů, v zajimavých scéneriích přírody i zajimavých městských ulic jdoucí s nostalgií.

Fotím na RAW- nejkvalitnější formám, který lze převést později do JPG.

 

Na přání fotografie -hrubý produkt-  lze ukázat a po focení je možné hned vybrat fotografie, o které máte zájem a které projdou další fází  zpracováním do konečného uměleckého zachycení.

 

 

Ceník 

 • grafická úprava a retuš 20kč 1ks fotografie
 • portréty- použití doplňků a naaranžování 100 kč
 • vizážistka nalíčení 300 kč
 • proplacení cesty 8 kč/ 1 km z Vysokého nad Jizerou
 • CD/DVD dostanete se všemi fotkami na památku + Vámi vybrané a mnou přepracované nebo také možnost zaslání fotografií přes www.uschovna.cz
 • c​e​n​y j​s​o​u k​o​n​ečné, nejsem plátcem DPH

 

JEDNOTLIVEC

ca. 1 snímek = 150 kč + grafická úprava 1ks / 20 kč

Př. 10ks graficky upravených fotografií v el. podobě - 1 500 kč + 200kč s úpravou = 1 700 kč

 

RODINNÉ FOTOGRAFIE:

ca. 1 snímek = 200 kč + grafická úprava 1ks / 20 kč

Př. 10ks graficky upravených fotografií  v el. podobě - 2 000 kč + 200 kč za úpravu = 2 200 kč

 

MATURITNÍ TABLO: 2 000 kč

MATURITNÍ PLES: 4 000 kč

 

FOTOBOOK:  3 500 kč

Fotobookem se rozumí fotografická prezentace modela nebo fotomodelky. Fotky velikosti A4 ( cca 8-10 fotek), které prezentují model v různých situacích, a které vystihují charakter modela/lky . Spolupráce s vizážistkou 300kč.

 

BODYPAINTING3 000 kč

 

SVATBA:

Standart: 3 000 kč 2-3h. fotografování, svatební obřad, figurální a hromadné focení

Premium: 5 000 kč 5-7h. fotografování, přípravy, oblékání, svatební kytice, svatební prstýnky, obřad, figurální a hromadné focení

All inclusive: 8 000 kč 10-12h. fotografování, přípravy, oblékání, svatební kytice, svatební prstýnky, obřad, figurální a hromadné focení, svatební tradice- rozbíjení talíře, přípitek, krájení dortu, jedení svatební polévky, novomanželský tanec.

 
PANORAMA 
Panoramatické formáty  
Formát (cm) Fotografie na malířském plátně Fotografie v rámu Nielsen Fotografie na hliníkové podložce Fotografie pod akrylátovým sklem FotoSamolepka  
             
20 x 60 1350,-          
20 x 90 1.550,-          
30 x 60 1.650,-          
30 x 90 1.990,-          
40 x 100 2.690,-          
40 x 120 2.950,-          
50 x 150 3.590,-          
70 x 150 4.990,-          
100 x 200 5.990,-          
150 x 300 -        

 

Nabídka focení 

 • sportovní a kulturní akce
 • přehlídky
 • plesy
 • koncerty
 • rodinné akce
 • firemní party
 • reklamní focení
 • soukromé fotky- jednotlivci
 • svatby 
 • fotobooky
 • bodypainting

Kontaktujte mě na janawata@gmail.com a ráda Vám vyhovím.

Cena jsou orientační s možností dohodou!!!

Za nepřepracované odevzdané fotografie nenesu zodpovědnost!

Viz. příklad:

Každý fotograf má vlastní rukopis, nerad zákazníkovi odevzdává nepřepracované fotografie, je-li to volba zákazníka, ať si na fotky nikdo nestěžuje, i z velmi tmavých fotografií se dá vykouzlit po úpravě nemožné. Nafocením věcí teprve práce fotografa začíná- třídění fotek, vybírání nejlepších, přepracovávání... další hodinové až několikadenní práce do konečného výsledku.

 

Z každého focení Vám budou všechny fotky (vč. upravených) vypáleny na CD/DVD, aby Vám zůstala památka a měli jste více než jen upravené fotky.

Vážíme si našich zákazníků! Pokud patříte mezi ty, kteří se na nás často obracejí, od 5-tého focení máte slevu 20%!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Price list
graphic design and photo retouching 20 CZK 1pc /1 euro
portraits- use of supplements and arranging CZK 100 / 5 euro
vizážistka makeup CZK 300 / 15 euro
reimbursement trips 8 CZK / 1 km from Vysoke nad Jizerou 30 cent/ 1km
CD / DVD you get all the photos in remembrance + and your chosen me overworked and also the possibility of sending photos via www.uschovna.cz
 
 
 
INDIVIDUAL
 
ca. 1 frame = 150 CZK + 1pc layout / 20 CZK
 
Ex. 10pcs graphically edited photos in power. form - 1500 CZK + 200 CZK with the adjustment = 1700 CZK
 
 
 
FAMILY PHOTO:
 
ca. 1 frame = 10 euro + 1pc layout / 1 euro
 
Ex. 10pcs graphically edited photos in power. form - 100 euro + 10 euro per treatment = 110 euro
 
 
 
Students  TABLO: 100 euro
 
The prom: 200 euro
 
 
 
Photo books: 160 euro
 
Fotobooky means photographic images of models and photo models. Photos of A4 size (8-10 photos), presenting the model in various situations, and portraying the character models / LKY. Cooperation with stylist CZK 300.
 
 
 
Bodypainting: 3000 CZK / 130 euro
 
 
 
WEDDING:
 
Standart:  130 euro  2-3H. photography, wedding ceremony, figural and mass photo shoot
 
Premium: 300 euro  5-7h. photography, preparation, dressing, bridal bouquets, wedding rings, ceremony, figural and mass photo shoot
 
All inclusive: 400 euro 10-12h. photography, preparation, dressing, bridal bouquets, wedding rings, ceremony and public figure photographing, wedding tradice- smashing plates, toast, cake cutting, eating soup wedding, newlywed dance.
 
 
PANORAMA
Panoramic formats
Size (cm) Photos on canvas 
 
20 x 60 1350 -
20 x 90 1.550 -
30 x 60 1.650 -
30 x 90 1.990 -
40 x 100 2.690 -
40 x 120 2.950 -
50 x 150 3590 -
70 x 150 4,990 -
100 x 200 5.990 -
150 x 300 -
 
 
Photoshoot offer
sporting and cultural events
Shows
Balls
Concerts
Family Events
corporate party
advertising photo shoot
Private individuals fotky-
weddings
fotobooky
bodypainting
Contact me at janawata@gmail.com and happy to oblige.
 
Price are approximate agreement with !!!